บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด
 
บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด 
       
        บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านโรงเรียนการบริบาล และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมากว่า 15 ปี ทั้งการศึกษาวิจัย เรียนรู้เชิงลึก การลงมือปฏิบัติจริงในธุรกิจทั้ง 2 ด้านอย่างละเอียด ทำให้มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี ทำให้บ้านพักผู้สูงอายุภายใต้การบริหารงานของเรา ได้รับเกียรติเป็น “ บ้านพักผู้สูงอายุต้นแบบ ” รายแรกของประเทศไทย และ
เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม(Asia Nursing Home) ยังเป็นบ้านพักผู้สูงอายุ ที่ได้รับ " รางวัลอันดับ1 Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) 2558 " ด้วยการคัดเลือกจากทั่วประเทศ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ปัจจุบัน บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ)  อีกทั้งเป็นสมาชิกและคณะทำงานของ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย 


ประเภทธุรกิจ

1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 6 สาขาและเตรียมขยายเพิ่มเติมอีกหลายสาขา ให้ครอบคลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถรองรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ได้มากกว่า 200 เตียง
       1. สาขาสวนหลวง ร.9 (ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.34)
       2. สาขาพัฒนาการ (ซ.อ่อนนุช 70/1)
       3. สาขาสมุทรปราการ (รพ.วิภาราม-ชัยปราการ ชั้น 9)
       4. สาขาแจ้งวัฒนะ (ซ.เมืองทองธานี 15)
       5. สาขาลาดพร้าว-รามคำแหง (ซ.อินทราภรณ์)
       6. สาขาเจริญนคร (ถ.เจริญนคร 78)
       
2. โรงเรียนการบริบาล
       โรงเรียนการบริบาล คือ โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ และสถานพยาบาล และบ้านพักผู้สูงอายุ เป็นต้น
       ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีโรงเรียนในความดูแลทั้งการเป็นเจ้าของกิจการ ที่ปรึกษา และดำเนินการในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการโรงเรียน มากกว่า 10 โรงเรียน โดยมีความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านโรงเรียนการบริบาลอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งโรงเรียน , การเขียนหลักสูตร , การเรียน/การสอน , การดำเนินการจัดหาสถานที่ฝึกงานและการจัดหางานให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา , การวางแผนกลยุทธิ์ ,
การตลาด , การเป็นที่ปรึกษา , การจัดอบรมบุคลากร และ
งานรับใบประกาศนียบัตร สำหรับโรงเรียนการบริบาล เป็นต้น
 

การศึกษาดูงาน
 
1. การศึกษาดูงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในและต่างประเทศ
         
2. การศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ    
         
3. การศึกษาดูงานจากหน่วยงานธุรกิจด้านผู้สูงอายุ สุขภาพและโรงพยาบาล ทั้งในและต่างประเทศ  

 


ธุรกิจบริการด้านการพยาบาลและผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้อง

บริการทำหัตถการทางการพยาบาลที่บ้าน โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ และทีมงานผู้ช่วยทางการพยาบาล
บริการจำหน่ายเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ / เช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน
บริการกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
บริการรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

 
 
 

 

Copyright by asianursinghome.com
racking ID : UA-59956949-1