บริการ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
Nursing Home Service

       
       รับดูแลฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ที่ต้องการ การดูแลระยะยาว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หลงลืม พาร์กินสัน ให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยแผลกดทับ ฯลฯ


 

 


บริการหัตถการทางการพยาบาล
Nursing Delivery Service


       บริการการทำหัตถการทางการพยาบาลที่บ้าน โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ และทีมงานผู้ช่วยทางการพยาบาลที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ทางการพยาบาลในการให้บริการทางหัตถการแก่ท่านถึงบ้าน เช่น ให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนการดูแลที่บ้าน บริการฉีดยา
ทำแผล การเปลี่ยนสายยางให้อาหาร การเปลี่ยนสายยางสวนปัสสาวะ และชุดปัสสาวะ การดูดเสมหะ ฯลฯ


 

 


บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์
Nursing Products and Accessories Service


       จำหน่ายเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสาธิตการใช้งาน เช่น เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน ถุงมือกันดึงสาย อุปกรณ์ทำแผล และผลิตภัฑณ์ผ้าสำหรับการดูแลทางการพยาบาล เป็นต้น

 

 


บริการกายภาพบำบัด
Physical Therapy Service


       บริการกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญ และประสบการณ์พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ครบครัน เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรง มีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง

 

 


บริการกิจกรรมส่งเสริม ศักยภาพ
Rehabilitate Activity Service


       โดยนักกิจกรรมบำบัด และทีมงานผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์พร้อมทั้งอุปกรณ์ พร้อมการวางแผนกิจกรรม และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟู ด้วยกิจกรรม การฝึกด้วยอุปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดแสดงและหยิบจับของเก่า เพื่อการรำลึกถึงช่วงวัย ในอดีตสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การจับสัมผัสรูปภาพที่นูนสูง เพื่อการรับรู้ในฝึกการสัมผัสพร้อมทั้งการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

 

 


บริการรถพยาบาล
Ambulance Service


       บริการรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานที่ผ่านการอบรมในการเคลื่อนย้ายและช่วยชีวิตเบื้องต้น

 

 
 

Copyright by asianursinghome.com
racking ID : UA-59956949-1